Brukskonto

Det skal lønne seg å være en aktiv kunde i banken.

Brukskonto brukes til mange formål, f.eks. som lønnskonto, budsjettkonto eller regningskonto. En brukskonto er gunstig når man gjennomfører uttak ofte og kontoen blir brukt til jevnlige transaksjoner.

Vi anbefaler at du har mobil- og nettbanken for å få best mulig oversikt over dine konto. Du kan enkelt endre navn på kontoen din selv i mobil- og nettbanken. 

 

Velg mellom Selbukonto og vanlig brukskonto

Selbukonto

Selbukonto er en prisgunstig konto. Denne kontoen får våre kunder som velger å være totalkunde i Selbu Sparebank. En slik konto tilbys kunder som har en regelmessig totalgjennomgang av sitt kundeforhold og økonomiske behov i banken. Bank- og forsikringsbehovene gjennomgås i forbindelse med en rådgivningssamtale, for å tilpasse produkter til den enkelte kunde. 

 

Brukskonto

Kunder som ikke ønsker å ha hele kundeforholdet sitt i banken, tilbys en vanlig lønnskonto/brukskonto for kortbruk og betalingstjenester.


SMS - varsel på mobilen din

  • Disponibel saldo på valgt dato eller ukedag.
  • Disponibel saldo over/under et valgt beløp.
  • Innbetalinger større enn valgt beløp.
  • Utbetalinger større enn valgt beløp.
  • Betalinger til forfall som det ikke er dekning for.


Med SMS - varsel gir deg god oversikt og trygghet.

 

Priser brukskonti