Gaveinstituttet

Sammen gjør vi lokalsamfunnet mer levende 💙

Neste søknadsfrist: 31. juli 2024 💙

 

 

Søk om støtte til et spesifikt prosjekt

Har laget/foreningen noen spennende prosjekter på gang? Søk om prosjektmidler fra Selbu Sparebank.

Søk om gavestøtte

Har laget/foreningen behov for ekstra tilskudd til driften i år? Søk om gavestøtte fra Selbu Sparebank.

Dokumentasjon for utbetaling

Har laget/foreningen fått innvilget prosjektmidler? Her kan du sende inn dokumentasjon for utbetaling.

Vi har en lang tradisjon for å støtte aktiviteter og tilbud som skjer i vårt lokalmiljø. Selbu Sparebank ønsker å bidra økonomisk, slik at vi fortsatt har gode muligheter for ulike aktiviteter i lokalmiljøet. Dette er en viktig del av bankens samfunnsansvar. 


Selbu Sparebank er banken med hjertet for lokalsamfunnet.

 

Har laget/foreningen noen spennende prosjekter på gang i år?

Selbu Sparebank deler ut støtte til prosjekter som skal bidra til å glede mange og gjøre lokalsamfunnet vårt til et enda bedre sted å leve i. 

Vanlig spørsmål og svar

Når er søknadsfristene i 2024?

Selbu Sparebank har flere gaveutdelinger gjennom året.

Neste gavetildeling har søknadsfrist 31. juli 2024.

De neste søknadsfristene oppdateres fortløpende. Du kan til enhver tid sende inn søknad om enten gavestøtte eller prosjektmidler - disse vil bli behandlet ved neste behandlingsrunde.

Støtter/sponser banken enkeltutøvere?

Nei, Selbu Sparebank sponser ikke enkeltutøvere eller inngår sponsorsamarbeid med enkeltutøvere.

Hovedformålet med bankens gavefond er å gi tilbake til allmennyttige formål, og som kommer flest mulig til gode. Vi har derfor valgt i våre retningslinjer at vi ikke sponser enkeltutøvere.

Sponser banken ulike lag og foreninger gjennom å kjøpe støtteannonser?

Nei, banken støtter ikke lag, klubber eller foreninger gjennom støtteannonser.

Vi får mange forespørsler om å støtte lag, klubber og foreninger gjennom en støtteannonse i f.eks. medlemsblad, flygeblad eller konsertprogram. Dette velger banken å takke nei til.

Selbu Sparebank oppfordrer heller lag, klubber og foreninger til å sende inn en søknad om gavestøtte.

Kan man få give-aways og reklameartikler fra banken til premier?

Ofte kan vi gjerne bidra med mindre premier til ulike arrangementer eller lotteri i regi av frivillige organisasjoner.

Send oss en forespørsel til post@selbusparebank.no

Har du spørsmål om sponsing, gaver eller prosjektmidler?

Markedsansvarlig Vibeke tar gjerne imot din henvendelse.